Mate rni ta te


Iancu al numerelor 2

Ne aflăm în fața unui șir de numere cu rație consecutivă și trebuie să-l grupăm ca pe un mănunchi răvășit […]